Seroczyn – cmentarz żydowski

Cmentarz w Seroczynie powstał prawdopodobnie w drugiej połowie XIX wieku. Pewny tego nie jestem. Jednak w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich brak wzmianki o społeczności żydowskiej w Seroczynie. Jest za to informacja o społeczności żydowskiej zamieszkującej teren gminy Wodynie w 1827 roku – 434 osoby. W roku 1921 spis powszechny wykazał w Seroczynie blisko 200 osób wyznania mojżeszowego. Jeszcze przed II wojną światową rozebrano tu synagogę. Podczas okupacji niemieckiej cmentarz zdewastowano usuwając i rozbijając nagrobki. Jednak teren cmentarza do dziś nie został wykorzystany w innych celach. Częściowo zachował się rów go otaczający, nie ma ogrodzenia i bramy.

Widok od ulicy Glinianej

Obrazek

W tym właśnie rogu odnalazłem 4 zachowane nagrobki. Na terenie cmentarza łatwiej odnaleźć wyrzucane tu śmieci. Większość terenu pozostaje pozbawiona śladów ludzkiej ingerencji.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia z dnia 26.05.2012 r.

Poza wspomnianym Słownikiem korzystałem z wiadomości zamieszczonych na stronie internetowej Cmentarze żydowskie w Polsce – gdzie można znaleźć znacznie więcej informacji.

Lokalizacja