Jabłoń Kościelna – cmentarze wojenne

Cmentarze wojenne w Jabłoni Kościelnej w przeciwieństwie do większości cmentarzy z I wojny światowej są założone osobno dla żołnierzy niemieckich i rosyjskich. Rozdziela je linia kolejowa. Obydwa znajdują się przy drodze z Jabłoni Kościelnej do Jabłoni-Dąbrowy. Do rejestru zabytków zostały wpisane 25.02.1987 r.

Bliżej Jabłoni Kościelnej usytuowany jest cmentarz żołnierzy niemieckich. Jego stan od 2008 roku niewiele się zmienił (zdjęcia z 2008 roku znajduja się na stronie Spis poległych w pierwszej wojnie światowej). Pojawiła się tabliczka informująca o 40 żołnierzach spoczywających na terenie cmentarza.


Znajdujący się po południowej stronie torów kolejowych cmentarz żołnierzy rosyjskich także posiada tabliczkę informacyjną, której w 2008 roku nie było. Tutaj umeiszczono informację o 60 żołnierzach poległych w walkach toczonych w 1915 r. w okolicach Jabłoni Kościelnej.

Zdjęcia wykonane 07.06.2020 r.
Lokalizacja:

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie