Warszawa Aleksandrów – cmentarz żydowski

Gdy od 1927 r. trwała walka falenickich Żydów o utrzymanie cmentarza w Radości czyniono starania o założenie nowego cmentarza, w mniej konfliktowej lokalizacji. Prawdopodobnie w 1935 r. zaczął funkcjonować cmentarz w Aleksandrowie. Obejmował obszar niemal 3 hektarów. Zdewastowany podczas wojny. Po wojnie zalesiony. Do dnia dzisiejszego pozostały na jego terenie rozłupane fragmenty kamieni bez inskrypcji, być może są to fragmenty macew.
W sierpniu 2020 r. na terenie cmentarza stanął pomnik. Inicjatorem upamiętnienie w ten sposób miejsca spoczynku Żydów z Falenicy, Radości i Wiązowny jest Zbigniew Niziński z fundacji „Pamięć Która Trwa”. Informację tę powtarzam za stroną Cmentarze żydowskie w Polsce.
Cmentarz byłby trudny do odnalezienia w lesie mimo tego, że w jego sąsiedztwie przebiegają trasy rowerowe i ścieżki spacerowe. Droga jednak została oznakowana za pomocą znaków namalowanych na korze drzew.


Zdjęcia z dnia 20.03.2021 r.

Lokalizacja:

Pokaż Judaika na większej mapie