Krzesimów – cmentarz wojenny

Cmentarz wojenny znajduje się obok cmentarza ofiar istniejącego w Krzesimowie w latach 1944-1945 (albo i dłużej) obozu Urzędu Bezpieczeństwa.

Trzeba się do niego wspiąć z „doliny krzyży”.

Teren cmentarza jest ogrodzony. Wg informacji zamieszczonych przez M. Dąbrowskiego w jego monografii cmentarzy z lat I wojny światowej na tym cmentarzu znajdowało się 6 mogił zbiorowych, a obecnie jest ich 9. Także poza ogrodzeniem mają znajdować się mogiły. W okresie funkcjonowania obozu w wielu miejscach chowano osoby w nim zmarłe. Tak w mogiłach zbiorowych jak i pojedynczych.

Friedhof Krzesimów założono dla ok 150 poległych żołnierzy armii cesarsko-królewskiej i ok. 20 żołnierzy armii carskiej. Wszyscy zginęli w dniach 1-4 sierpnia 1915 roku.

Zdjęcia wykonałem 23.10.2010.

Lokalizacja