Borzechów – cmentarz wojenny

Soldatenfriedhof Borzechów leży około 3 km od wsi Borzechów, przy wsi Łączki.

Czytając pracę Marcina Dąbrowskiego zastanawiam się czy na pewno opisuje on ten cmentarz. Skrzyżowanie dróg, które podaje jako lokalizację jest to samo. Informacja o lokalizacji w zagajniku… to może taki trochę większy zagajnik. Kolejne informacje o odnowieniu w latach dziewięćdziesiątych przynoszą większe rozbieżności. Na miejscu nie odnalazłem trzymetrowego kopca ze schodami na szczyt i nie ma stalowego krzyża tylko drewniany. Także informacja na kamieniu pamiątkowym mówi o legionistach, których M. Dąbrowski wśród poległych nie wymienia. Czy więc jest to ten cmentarz? Zakładam, że jedynie opis stanu obecnego jest błędny.

Informacje z opracowania M. Dąbrowskiego.
Cmentarz założono dla ok. 230 poległych żołnierzy cesarsko-królewskiej armii oraz ok. 90 żołnierzy armii carskiej. Wszyscy oni brali udział w walkach toczonych w dniach 16-28 lipca 1915 roku. W latach trzydziestych na cmentarz przeniesiono także pochówki z cmentarza we wsi Skrzyniec. Na cmentarzu w Skrzyńcu spoczywało ok. 550 żołnierzy poległych 27 sierpnia 1914 r. oraz w lipcu 1915 roku.

Tekst z tablicy pamiątkowej:
Ostatnie strzały, bijące w tych ludzi, dawno zacichły.
Broń grodząca im drogę do wolnej Polski,
dawno wypadła z rąk.”
(Edward Rydz-Śmigły)

Miejsce uświęcone krwią żołnierzy
Legionów Polskich
oraz żołnierzy armii rosyjskiej i austro – węgierskiej
walczącej na linii frontu I wojny światowej
Pawłówek – Majdan Borzechowski
w dniach 10 – 22 lipca 1915 roku.

Niech pamięć o nich nie zaginie
Społeczeństwo gminy Borzechów
11 listopada 2006

Zdjęcia wykonałem 26.09.2010.

Lokalizacja