Uchanie – cmentarz żydowski

Cmentarz założony prawdopodobnie w XVI wieku (w serwisie Wirtualny Sztetl podaje się wiek XVI, zaś w serwisie Polin wiek XIX). Znajduje się w pobliżu nekropolii katolickiej.

Obrazek

Pierwsze wzmianki o Żydach mieszkających w Uchaniach pochodzą z wieku XVII. W wieku XIX i na początku wieku XX Żydzi stanowili większość mieszkańców osady (ok. 70% mieszkańców). Przepełnioną nekropolię podwyższono nanosząc nową warstwę ziemi. Dopiero przed II wojną światową cmentarz miano powiększyć ale zakupionego terenu nigdy nie wykorzystano do celów grzebalnych. Zdewastowany podczas okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Macewy obecnie znajdujące się na terenie cmentarza zostały odnalezione przez mieszkańców Uchań lub ich okolic. Ogrodzenie cmentarza wykonać miał w latach sześćdziesiątych jedyny pozostały w Uchaniach członek dawnej społeczności żydowskiej tej osady. Obecnie w ogrodzeniu brakuje siatki. W czerwcu 2012 roku na terenie cmentarza było pięć macew. Podczas II wojny światowej Niemcy dokonali tu co najmniej jednej masowej egzekucji Żydów zamkniętych w uchańskim getcie. Wśród zamordowanych byli także Żydzi z Horodła.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia wykonałem 23.06.012 r.

Informacje o cmentarzu odnaleźć można na stronach:
Cmentarze żydowskie w Polsce
Wirtualny Sztetl

Lokalizacja