Nur – cmentarz żydowski

O cmentarzu żydowskim w Nurze pisze się zwykle w czasie przeszłym. Z informacji zamieszczonych w Wikipedii wynika, że oprócz fragmentów muru cmentarnego do dnia dzisiejszego zachowały się pojedyncze obramowania grobów. Nie mogłem tego sprawdzić naocznie – teren jest gęsto porośnięty roślinnością. Tam gdzie nie ma roślin leżą śmieci. Przez teren cmentarza przebiega leśna droga. Chyba, że pozostałości muru są częścią zachodnią ogrodzenia – wtedy cmentarz jest byłby dziś polem uprawnym. Zakładam jednak, że chodzi o część porośniętą dziś lasem.

Obrazek

Jeszcze w 1810 roku w Nurze mieszkało tylko 10 wyznawców judaizmu. W roku 1921 w spisie powszechnym wyznanie mojżeszowe zadeklarowało 400 osób. Było to poniżej 1/3 całkowitej liczby mieszkańców tej miejscowości. W osadzie nie było synagogi. Nie odnalazłem też wzmianki o tym by powstała tu samodzielna gmina wyznaniowa. Był tylko ten cmentarz. Cmentarz dewastowany podczas okupacji niemieckiej jak i po niej.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia z dnia 28.07.2012 r.

Lokalizacja