Kazanów – cmentarz żydowski

Kazanów to miejscowość niedaleko Zwolenia. W zamyśle właścicieli w XVI w. Kazanów miał być miastem. Nic jednak z tego nie wyszło. Jeszcze w XVII wieku parafia Kazanów liczyła od 200 do 300 osób. Pośród nich żyło kilkunastu Żydów. W wieku XVIII liczba Żydów wzrosła do 80. Dane z roku 1827 mówią o istnieniu w Kazanowie 83 domów drewnianych, murowanym kościele i drewnianej synagodze. Z mieszkających w Kazanowie 601 osób 205 było wtedy wyznania mojżeszowego. Później procentowy udział Żydów wśród mieszkańców Kazanowa rośnie ale nigdy nie stali się większością mieszkańców.
Nie wiadomo kiedy powstała kazanowski kirkut. Wiadomo jednak kiedy uległ zniszczeniu. Był to rok 1942. W tym też roku dokonano na cmentarzu ostatniego pochówku. Macewy okupanci przeznaczyli do utwardzenia dróg. Pozostała jedynie brama cmentarna.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia z dnia 08.05.2010 r.

Wracając na chwilę jeszcze do kazanowskich Żydów…
W Kazanowie Niemcy stworzyli getto do którego przesiedlono okolicznych Żydów. W roku 1942 getto zlikwidowano, a jego mieszkańców przeniesiono do getta w Siennie. Na krótko. Likwidacja getta w Siennie oznaczała przetransportowanie wszystkich jego mieszkańców (w tym i tych z Kazanowa) do obozów zagłady.

Lokalizacja