Warka – cmentarz żydowski

Żydzi w Warce zaczęli osiedlać się w połowie XVIII w. Już w 1800 roku stanowili ponad połowę wszystkich mieszkańców Warki. Stan ten utrzymywał się też w początkach II RP. Najsławniejszą postacią społeczności żydowskiej Warki był cadyk Izrael Icchak Kalisz. Przed przybyciem do Warki kształcił się u samego „Widzącego z Lublina” czyli Jaakowa Icchaka Ha-Levi Horowitza – jednego z pierwszych chasydów na Lubelszczyźnie i nauczyciela wielu następnych cadyków. Jednak największy wpływ na Kalisza miał w okresie pobierania nauk mieszkający w Przysusze cadyk Simcha Bunem.

Obrazek

Ohel w Warce postawiono w miejscu domniemanego spoczynku wareckiego cadyka. Powstał w roku 1990. Sam cmentarz został zniszczony przez okupantów i nie zachowały się na nim żadne macewy. Chociaż dla okolicznych mieszkańców jest to „kierkut” to wcale nie jest jednoznaczne ze świadomością, że jest to cmentarz. Dotrzeć tu można na dwa sposoby:
* kierując się na Białobrzegi, za torami kolejowymi wjechać w nieutwardzoną ulicę Baczyńskiego i zjechać nad brzeg Pilicy skąd widać na skarpie ohel i prowadzące do niego schody lub
* drogą gruntową przejechać pod mostem kolejowym
Na skarpę wjeżdżały już quady o czym świadczą ślady przez nie wyjeżdżone, na szczycie zaś są liczne ślady „imprezowania”. Sam ohel zamknięty na dwie kłódki był już wielokrotnie malowany i zamalowywany.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia z dnia 08.09.2009 r.

Lokalizacja