Kozienice – cmentarz żydowski

Cmentarz powstał prawdopodobnie w pierwszej połowie XVII wieku. Funkcjonował nieprzerwanie do drugiej wojny światowej. Do dziś zajmuje piaszczyste wzgórze. Nie ma jednak na nim dawnych nagrobków. Dewastacji uległ w czasie II wojny jak i po niej. Adam Penkalla wspomina w jednym ze swoich artykułów o macewie wykonanej z kamienia polnego posiadającej ślady dawniej pokrywającej ją farby. Nie dotrwała do końca lat osiemdziesiątych. Zaginęła.

Obrazek

W okresie międzywojennym teren cmentarza (ponad 3 ha) otoczono ceglanym murem. On też do dnia dzisiejszego nie przetrwał. Tak jak i ohel Magida z Kozienic. Obecne ogrodzenie jak i ohel powstały na przełomie wieków XX i XXI. Fundatorem był rabin Mendel Reichberg. Chcąc zwiedzić cmentarz trzeba wcześniej umówić się telefonicznie z opiekunem cmentarza. Musiałbym znać dzień i godzinę. Dlatego nie przekroczyłem bramy kirkutu i ograniczyłem się do trzech zdjęć z zewnątrz.

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia z dnia 17.07.2009 r.

Lokalizacja