Wierzbica – cmentarz żydowski

Na temat przeszłości Żydów zamieszkujących Wierzbicę wiemy niewiele. To dawne miasto na szlaku handlowym straciło znaczenie wraz z rozwojem Radomia. Przez dawne miasto przebiegał szlak handlowy, którym przewożono głównie wapień i garbowane skory. W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego z 1893 r. znaleźć można informację, że w całej gminie Wierzbica (wchodziły do niej Wierzbica oraz wsie Rzeczków i Stepanówka) było 1869 mieszkańców. W tej liczbie było 6 prawosławnych i 371 Żydów.

Podczas spisu powszechnego przeprowadzonego w 1921 r. na ogólną liczbę 1243 mieszkańców Wierzbicy nikt nie zadeklarował narodowości żydowskiej. Jednak 81 osób z wyznań religijnych wybrało mojżeszowe. W wynikach spisu z 1921 r. dla całej gminy liczba wyznawców religii mojżeszowej pozostała ta sama. Ogólnie więc wraz z malejącym znaczeniem osady w gospodarce i handlu, spadała też liczba mieszkających w niej Żydów.

Kirkut powstał prawdopodobnie w XIX w. Znajduje się poza terenem zabudowanym, przy szosie łączącej Wierzbicę z Radomiem. Posiadał mur z wapienia. Zdewastowany podczas II wojny światowej. Brak nagrobków. Po 1945 r. wzniesiono na skraju cmentarza symboliczną bramę od strony drogi wojewódzkiej. Podczas moich odwiedzin nie było na tym jedynym dowodzie pamięci żadnych informacji o tym miejscu.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia z dnia 16.11.2013 r.

Lokalizacja