Szymanów – cmentarz wojenny

Pałac Lubomirskich w Szymanowie, który w 1907 roku nabyło Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek i utworzyły w nim gimnazjum żeńskie, w czasie walk prowadzonych podczas I wojny światowej stał się szpitalem. Trafiali tutaj, podobnie jak do pałacu w Guzowie ranni żołnierze armii carskiej. Cmentarz na którym chowano zmarłych w szpitalu żołnierzy zlokalizowano na południe od szymanowskiego cmentarza parafialnego. Wg informacji zamieszczonych na stronie Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą spoczywa tu 12 żołnierzy armii niemieckiej i 207 żołnierzy armii carskiej. Poza jednym nagrobkiem widoczne są w porastających cmentarz krzakach 3 krzyże z szyn kolejowych. Pod nogami zaś można odnaleźć betonowe płyty porośnięte mchem. Jest bardzo możliwe, że są to płyty z inskrypcjami (dziś zapewne nieczytelnymi) zawierającymi informacji o pochowanych tu żołnierzach armii niemieckiej.

By wejść na teren cmentarza przyjeżdżałem do Szymanowa trzykrotnie. Wejść można tylko od strony cmentarza parafialnego ale pomiędzy cmentarzami jest rów melioracyjny. Za pierwszym razem problemem była woda w rowie melioracyjnym. Za drugim śnieg i lód. Dopiero sucha wiosna 2019 roku umożliwiła przejście rowu.

Zdjęcia wykonano 07.04.2019 r.

Lokalizacja:


Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie