Michałów-Grabina – cmentarz ewangelicki

Osadnicy niemieccy zostali sprowadzeni na teren gminy Nieporęt w pierwszej połowie XIX w. Te podmokłe ziemie za sprawą osadników zmieniły się w tereny rolnicze. Kolonizatorzy nie tworzyli hermetycznej społeczności. Ich rodziny stopniowo się asymilowały z ludnością miejscową. Cmentarze zostały porzucone wraz z wysiedleniem osób przyznających się do pochodzenia niemieckiego w okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej. Z czterech znanych cmentarzy w gminie Nieporęt ten w Michałowie-Grabinie jest najlepiej zachowany.

Cmentarz znajduje się przy ulicy Kwiatowej, na porośniętym drzewami wzniesieniu. Przy samej drodze w 2015 r. ustawiono tablice informacyjne. Teren cmentarza oczyszczono z porastających go zarośli. Wg informacji umieszczonych na tablicy inicjatorami prac porządkowych byli członkowie Nieporęckiego Towarzystwa Historycznego, a w pracach uczestniczyli harcerze i mieszkańcy wsi przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy.

Zdjęcia z dnia 31.03.2019 r.

Lokalizacja:

Pokaż Nekropolie na większej mapie