Studzianka – cmentarz muzułmański

Studziankę w 1679 otrzymał do zasiedlenia rotmistrz Samuel Romanowski. Wkrótce powstały tu meczet i mizar. Meczet – mimo obowiązującego zakazu budowy meczetów. Tatarzy przed 1679 domagali się zniesienia tego zapisu prawnego – bezskutecznie. Jednak w przypadku Studzianki i Kruszynian prawo nie zadziałało. Meczety powstały i pozostały. Ten w Studziance pozostał do 1915 roku. Wtedy to…Continue reading Studzianka – cmentarz muzułmański

Lebiedziew-Zastawek – cmentarz muzułmański

Zainteresowani wiedzą, że mizar to cmentarz muzułmański. Niezainteresowani czytelnicy właśnie się tego dowiedzieli. W Polsce jest takich cmentarzy 7. Wikipedia mówi: Mizary przeważnie usytuowane są na niewielkim wzniesieniu, zbudowane ściśle według zasad islamu dla tego typu miejsc. Mogiły ułożone są w regularne rzędy zwane safami i obłożone polnymi kamieniami. W ten sposób, by największy znajdował…Continue reading Lebiedziew-Zastawek – cmentarz muzułmański