Wilkowice – cmentarz ewangelicki

Cmentarz założony prawdopodobnie pod koniec XIX w. przez kolonistów niemieckich. Wg informacji zamieszczonych w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich w dobrach obejmujących Wilkowice tylko nieznaczną część mieszkańców stanowili wyznawcy innej religii niż katolickiej. Zmienić się to miało około 1893 r. (rok wydania XIII tomu słownika). Majątek ten wzięty po Stablewskich sprzedał dr.…Continue reading Wilkowice – cmentarz ewangelicki