Sarnaki – stary cmentarz katolicki

Sarnaki stały się oficjalnie siedzibą parafii katolickiej w 1430 r., gdy jeszcze należały do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nie odnalazłem informacji na temat cmentarza przed 1855 r. Wiadomo tylko, że w 1855 r., podczas panującej wówczas zarazy, założono nowy cmentarz funkcjonujący do dnia dzisiejszego. Czy cmentarz na którym znajduje się grobowiec Podczaskich był cmentarzem parafialnym? Najstarszy…Continue reading Sarnaki – stary cmentarz katolicki

Sarnaki – cmentarz żydowski

Sarnaki w XVIII w. rozwijały się głównie dzięki handlowi. Od 1716 r. organizowano w nich 3 jarmarki rocznie. Przyciągnęło to niewątpliwie Żydów zajmujących się głównie rzemiosłem i handlem. W 1742 r. posiadali w Sarnakach cmentarz. W 1754 r. otrzymali zgodę na budowę synagogi. Dane liczbowe dotyczące mieszkańców jednoznacznie wskazują na przewagę wśród mieszkańców Sarnak właśnie…Continue reading Sarnaki – cmentarz żydowski

Łosice – cmentarz żydowski

Cmentarz założony pod koniec wieku XVII. Nazwa miasta pojawia się w dokumentach już w XIII w. Dla tego miasta jak i dla niemal wszystkich innych w Rzeczypospolitej katastrofą były wojny szwedzkie. Koniec wieku XVII dla Łosic to ruina i wyludnienie. Historia zapamiętała głównie z tego okresu spotkanie pod Łosicami w 1657 r. sił dowodzonych przez…Continue reading Łosice – cmentarz żydowski

Chotycze – cmentarz unicki

Cmentarz powstał prawdopodobnie pod koniec wieku XVIII. Z lutego 1769 roku pochodzi zapis metrykalny chrztu Marianny Angeli Brygitty Barbary Ossolińskiej w cerkwi w Chotyczach (zapis zachowany w parafii Niemojki). Można więc założyć, że oprócz cerkwi w Chotyczach był też w tym czasie cmentarz. W latach sześćdziesiątych wieku XIX zlikwidowano parafię unicką w Chotyczach i w…Continue reading Chotycze – cmentarz unicki