Jasionówka – cmentarz żydowski

W XVII w. w Jasionówce mieszkali tatarscy garbarze skór. Prawdopodobnie ich obecność ściągnęła żydowskich handlarzy. Z czasem Żydzi zastąpili Tatarów i sami stali się garbarzami. Ta profesja była uprawiana przez część miejscowych Żydów do końca istnienia ich społeczności w Jasionówce. Przez XIX i początek wieku XX Żydzi stanowili ogromną większość mieszkańców osady. Posiadali 2 cmentarze.…Continue reading Jasionówka – cmentarz żydowski

Goniądz – cmentarz żydowski

Pierwsze informacje o kirkucie w Goniądzu pochodzą z końca XVIII w. Mieszkali tu jednak wcześniej mimo obowiązującego zakazu osiedlania – dotyczył tylko gruntów mieszczańskich. W 1734 r. istniał w Goniądzu przykahałek i synagoga. Napływ nowych osadników żydowskich po zniesieniu przywileju de non tolerandis Iudaeis wiązany jest z budową i późniejszą obsługą twierdzy w Osowcu. Cmentarz…Continue reading Goniądz – cmentarz żydowski