Tarnobrzeg – cmentarz wojenny

Cmentarz na którym pochowano 233 żołnierzy żołnierzy poległych w 1915 roku oraz 72 poległych podczas II wojny światowej. Groby z 1915 roku nakryte są betonowymi płytami. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie Jedna z mogił z 1915 r. wyłamuje się z „bezimienności”. Kwatera z II wojny. Widok na pozostałe groby żołnierzy września ’39.…Continue reading Tarnobrzeg – cmentarz wojenny

Tarnobrzeg – cmentarz żydowski

W Tarnobrzegu do dnia dzisiejszego zachowały się po społeczności żydowskiej tylko przebudowany budynek synagogi i nowy cmentarz żydowski. Stary cmentarz znajdował się przy synagodze i obecnie nie ma po nim śladu. Na przełomie XIX i XX wieku ok. 80% mieszkańców Tarnobrzegu stanowili wyznawcy judaizmu. Był to jeden z większych ośrodków chasydyzmu. Jak podano w Wikipedii…Continue reading Tarnobrzeg – cmentarz żydowski