Chodel – cmentarz wojenny

Mogiła czy też cmentarz sprawia pewien problem. Chodzi o datowanie. Na tablicy informacyjnej wpisany jest rok 1915. Jednak nie musi to być prawdą. Już w 1914 roku zanotowano zniszczenie Chodla dokonane przez żołnierzy armii cesarsko-królewskiej. Po kilkudniowej okupacji mieli miasto podpalić. Zaraz po tym zdarzeniu doszło do bitwy z armią carską. Poległych pochowano w zbiorowej mogile na polach. Nieścisłości dotyczą dokładniejszej daty tych wydarzeń. Raz podaje się koniec sierpnia, kiedy indziej koniec czerwca 1914 roku. Ktoś więc pomylił się wpisując rok na tablicy. Ogólnopolska Baza Grobów Wojennych o tym cmentarzu milczy, więc to pewnie nie Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa poleciła taki zapis. Takie błędy mogą się zdarzać. Przechodziły tędy dwie ofensywy i jedna kontrofensywa. W Opolu Lubelskim (siedziba starostwa do którego Chodel należy) pochowano poległych w 1915 roku. Forma mogiły (kopiec) podpowiada, że pochówku dokonała armia carska. Kopiec otoczony jest nasypem ziemnym. Całość (jak widać) zarośnięta krzewami i drzewami. Pomiędzy tymi zaroślami można odnaleźć wykonany z lastryka nagrobek. Brak jednak na nim jakichkolwiek czytelnych znaków. Są za to stare znicze i kwiaty.

Powyższe zdjęcia wykonano 05.04.2009. Poniżej zdjęcia z dnia 28.05.2010.

Niezręcznie mi było tylko wchodzić na mogiłę by o niej przeczytać.

Lokalizacja