Dziecinin – cmentarz wojenny

Cmentarz pod samymi Fajsławicami przy drodze krajowej nr 17. Nie zachowały się pierwotnie stojące tu krzyże ale pozostało wiele tabliczek nagrobnych.
Marek Dąbrowski w pracy „Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim” podaje:

Znajdowało się tu 175 mogił pojedynczych i 12 zbiorowych. Obecnie mogiły zatarte. Zachowało się 37 żeliwnych tabliczek i 5 żeliwnych krzyży (…) W przedwojennej ewidencji wymieniany jako cmentarz wojenny Fajsławice II. Według danych z lat trzydziestych spoczywa tu około 400 żołnierzy. Według Adama Polskiego – co najmniej 789 poległych, w tym 477 żołnierzy rosyjskich, 172 niemieckich (m.in. z 46 rezerwowego, 77, 79, 129 i 133 pułków piechoty) oraz 140 żołnierzy austro-węgierskich poległych w 1914 (żołnierzy austro-węgierscy i rosyjscy) oraz 20-23 lipca 1915 r. (żołnierze niemieccy i rosyjscy).

Zdjęcia wykonane 22.08.2009.

Lokalizacja