Lublin ul. Nowy Świat – cmentarz wojenny

Cmentarz przy ul. Nowy Świat usytuowany jest w pobliżu bloków mieszkalnych oraz stosunkowo niedaleko od linii kolejowej. Osiedle mieszkaniowe, jednostka wojskowa – znajdujące się w pobliżu – powstały w okresie międzywojennym. Wcześniej tereny te znajdowały się poza miastem. Nie posiadam informacji na temat liczby pochowanych tu żołnierzy.

Czy przed powstaniem okolicznej zabudowy cmentarz zajmował cały teren zielony widoczny na zdjęciu?

Pierwotnie cmentarz otoczony był kamiennym murem. Miał wymiary ok 31x43m. Spoczywają na nim:

    • 161 żołnierzy niemieckich
    • 2 niemieckie siostry miłosierdzia
    • 21 żołnierzy carskich zmarłych w szpitalu w okresie VIII-IX 1915

Na cmentarzu znajdowało się 181 mogił, pomnik i kaplica.

Zdjęcia wykonano 18.09.2010.

Lokalizacja