Paprotnia – cmentarz wojenny

O cmentarzu wojennym w Paprotni dowiedziałem się z wykazu cmentarzy stworzonym przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie. Jest tam nieścisłość, którą szybko wyjaśnił rzut oka na mapę. Napisano bowiem, że cmentarz znajduje się przy drodze do Żyrzyna. Tymczasem jedyna droga która wchodziła w grę biegnie do Życzyna. Drogą tą już kiedyś przejeżdżałem ale nie było przy niej żadnych informacji o cmentarzu. Za to zapis, że jest to na początku lasu niewiele mi ułatwiał lokalizację. Pamiętałem, że jest tam wiele zagajników po wskazanej stronie, a lista PTTK powstała dawno. Dlatego posłużyłem się mapami i zdjęciami ze strony geoportal.gov.pl. Mapa wiele pomogła – cmentarz jest na niej zaznaczony. Na poniższym zdjęciu zaznaczyłem go czerwonym okręgiem. W lewym dolnym rogu znajdują się namiary tego miejsca.

Na zdjęciach lotniczych z tego samego portalu widać w tym miejscu piaszczystą polankę. Natomiast z drogi widać za drzewami i krzakami wzniesienie. I to właśnie wzniesienie jest poszukiwanym przeze mnie cmentarzem.

Choć widać, że ktoś pamięta o tym miejscu to jednak nawet tabliczka informacyjna na przewróconym krzyżu zdążyła zardzewieć tak, że napis na niej jest niemal nieczytelny.

Treść jest taka:

Tu spoczywają żołnierze
armii rosyjskiej różnych narodowości
którzy padli w tej okolicy
w I wojnie światowej w liczbie ok. 100
pochowani w 1914 r.

Powyższe zdjęcia wykonano 03.04.2010.

A 11.08.2015 miejsce to wyglądało już inaczej.

Lokalizacja