Łabuńki Pierwsze – cmentarz wojenny

Cmentarz w Łabuńkach Pierwszych (gmina Łabunie) powstał w 1914 roku. Na jego otoczonym wałem ziemnym terenie znajduje się dwadzieścia mogił zbiorowych i siedem indywidualnych. Obecnie ślady po nich są zatarte. Spoczywa tu 209 żołnierzy armii carskiej i 100 armii austro-węgierskiej. W roku 1939 pochowano tu także żołnierzy polskich poległych w kampanii wrześniowej. Ich ciała po ekshumacji przeniesiono na cmentarz parafialny w Łabuniach. W sierpniu 2011 roku cmentarz wizytowała delegacja austriacka na czele z posłem Peterem Rieser. Wsparcie finansowe dla poprawy stanu cmentarza zadeklarował Austriacki Czarny Krzyż.

Widok z drugiej strony drogi Tomaszów Lubelski – Zamość

Nie wiem kiedy powstał pomnik…

…ale tablica na nim umieszczona jest jakby z innej bajki. Upamiętnia działaczy ZMP.

Alejka główna prowadząca pod pomnik. Tu zdjęcie spod pomnika z widokiem na drogę krajową 17.

Relacja z pobytu delegacji austriackiej zamieszczona na stronie internetowej Gminy Łabunie.

Zdjęcia zrobione 14.06.2013.

Lokalizacja