Mazanów – cmentarz wojenny

Jest to jeden z cmentarzy które mogą zaskoczyć tym jak odbiegają od dostępnego o nich opisu. W opisie autorstwa Marcina Dąbrowskiego jest to zachowany cmentarz o rzucie prostokątnym otoczony wałem ziemnym. Mogiły częściowo zatarte.

Rzeczywistość jest nieco inna. Kapliczka na drzewie jest być może jedynym znakiem mającym przypominać o tym, że w gąszczu za nim znajduje się cmentarz.

W cieniu drzew nie dostrzegłem śladów wału. Jedynie rów przy drogach ale prawdopodobnie nie jest to ten sam rów który zwykle towarzyszy wałowi ziemnemu.

Skoro już jestem przy opisie to można w nim znaleźć informację o znajdujących się tutaj 31 mogiłach zbiorowych. Pochowani w nich żołnierze armii austro-węgierskiej w liczbie 118 i żołnierze armii carskiej w liczbie 532. Wielu z tych żołnierzy zmarło i poległo w dniach 1-9 lipca 1915 wraz z nimi prawdopodobnie spoczywają żołnierze z sierpnia – września 1914 roku.

Powyższe zdjęcia wykonano 10.06.2010.

Poniżej zdjęcia wykonane 04.06.2012.

Lokalizacja

Poniżej zdjęcia Adama Szymańskiego z dnia 23.05.2020 r.