Sosnów – cmentarz wojenny

Sosnów w gminie Puławy. Cmentarz znajduje się w zagajniku wśród pól około 100 m na wschód od zabudowań Sosnowa. Od niedawna jego lokalizację wskazuje znak ustawiony przy starej drodze Puławy – Radom. Jak napisał M. Dąbrowski w „Cmentarzach wojennych z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim” w okresie międzywojennym na cmentarzu nie było krzyży ani nie był on ogrodzony. Podczas II wojny światowej władze okupacyjne otoczyły teren cmentarza parkanem z kamienia wapiennego i drewna oraz umieściły na terenie cmentarza krzyże. Cmentarz został zniszczony już w 1944 roku podczas ostrzału artyleryjskiego prowadzonego przez rzekę przez Armię Czerwoną.

Ten sam autor napisał też:

Zachowało się kilka dębów z pierwotnej obsady cmentarza. Pochowano tu prawdopodobnie około 1500 żołnierzy austro-węgierskich , rosyjskich i niemieckich, poległych w 1914 i 1915 r. w rejonie wieś Zamość – Wysokie Koło – Sosnów, podczas walk na przedpolach twierdzy dęblińskiej oraz na przedmościu puławskim.

Być może spoczywają tu też polegli w 1915 r. żołnierze Legionu Puławskiego tworzący ariergardę sił carskich cofających się w 1915 r. na wschodni brzeg Wisły?

Zagajnik w którym znajduje się cmentarz:

Wszechobecny barwinek, kiedyś celowo sadzony na grobach.

Pozostałości parkanu wzniesionego w okresie okupacji niemieckiej podczas kolejnej wojny światowej.

Widok z drogi asfaltowej na zagajnik skrywający cmentarz.

Zdjęcia wykonano 04.11.2012.

Lokalizacja