Uścimów-Kolonia – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się w rozwidleniu dróg do Orzechowa Nowego i Orzechowa Starego. Założony był na planie trójkąta dla ok. 90 żołnierzy niemieckich i kilkunastu rosyjskich. W latach trzydziestych XX wieku przeniesiono tu szczątki żołnierzy z cmentarzy w Maśluchach (ok. 50 poległych) i w Uścimowie Nowym (ok. 100 żołnierzy). Na terenie cmentarza znajdowało się 90 pojedynczych mogił i jedna zbiorowa. Otoczony był drutem kolczastym i drewnianymi słupami. Na grobach stały drewniane krzyże z tabliczkami.

Niszczenie cmentarza zapoczątkowała załoga radzieckiego czołgu – w 1944 roku czołg zniszczył część ogrodzenia. W latach osiemdziesiątych część cmentarza przeznaczono pod budowę nowego skrzyżowania. Ze względu na dużą ilość ludzkich kości robotnicy pozostawili na środku skrzyżowania wysepkę – być może dawną mogiłę zbiorową lub jej część. Reszta cmentarza jest ogrodzona drewnianym płotem.

Pomnik postawiony w roku 1992

Informacje o cmentarzu pochodzą z pracy Marcina Dąbrowskiego „Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim„, Lublin 2004, s. 158-159.

Zdjęcia wykonano 04.09.2011.

Lokalizacja