Biała Podlaska – cmentarz wojenny

Cmentarz przy ulicy Pokoju powstał w końcu sierpnia lub we wrześniu 1915 r. na polu uprawnym położonym obok rosyjskich koszar. Używany był do grudnia 1918 r. Chowano na jego terenie żołnierzy zmarłych w zlokalizowanym w pobliżu szpitalu polowym. Na stronie Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Cmentarzy Wojennych podano, że spoczywa to prawdopodobnie 687 żołnierzy wszystkich walczących na froncie wschodnim armii.

Krzyż Żelazny na szczycie obelisku umieszczono ponownie podczas renowacji prowadzonej w 1990 roku. Oryginał został zdjęty jeszcze przed wrześniem 1939. Podczas renowacji przeprowadzonej przez okupantów niemieckich podczas II wojny światowej krzyża nie przywrócono. W czasie II wojny cmentarz ponownie był używany. Wg podanej wcześniej strony przez cały okres 1941-1944 dokonywano pochówków funkcjonariuszy mundurowych i żołnierzy niemieckich zmarłych w bialskim szpitalu. Wg „Zabytkowych cmentarzy i mogił w Polsce. Woj. bialskopodlaskie” przeniesiono tu podczas II wojny światowej prochy żołnierzy niemieckich spoczywających wcześniej na cmentarzu w tzw. Zofii Lesie. Nie jest jasne czy wycofując się Niemcy dokonali ekshumacji ciał pochowanych podczas II wojny światowej (zrobili tak na cmentarzu muzułmańskim w Zastawku). Na pewno cały cmentarz został w 1944 roku zdewastowany. Jego renowacja z końca XX wieku objęła tylko część powstałą podczas I wojny światowej.

Zdjęcia wykonałem 09.06.2011.

Lokalizacja