Bychawa – kwatera wojenna

Kwatera wojenna w Bychawie była kiedyś samodzielnym cmentarzem wojennym znajdującym się obok cmentarza parafialnego. Rozdzielała je uliczka. Uliczka pozostała do dnia dzisiejszego – rozdziela teren starego i nowego cmentarza parafialnego. Szukając kwatery pytałem o nią na miejscu i nikt nie potrafił mi jej wskazać. Nie ma tu żadnej tablicy informacyjnej. Na mogiłach zbiorowych stoją proste, stalowe krzyże. Pomiędzy nimi, a czasami wręcz na nich powstały nowe groby cywilne. Mogiły można rozpoznać po posadzonych na nich drzewach iglastych. Mogiły tworzą pojedynczy szereg ciągnący się od drogi rozdzielającej obie części cmentarza. Jest ich dziewięć. Ostatnia przypomina swym kształtem okrągły kopiec i jest z nich najwyżej położona.

Jedna z mogił potraktowana została jak wolne miejsce w które można złożyć stare wieńce i kawałki betonu.

Jak podaje M. Dąbrowski w pracy Cmentarze wojenne…:

W ewidencji austro-węgierskiej i międzywojennej figuruje jako „Zadębie”. Pochowano tu około 260 żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich poległych i zmarłych w 1914 i 1915 r. Znane daty śmierci żołnierzy austro-węgierskich to 29 sierpnia – 2 września 1914 r. (m.in. z 19 pułku piechoty) oraz 30 lipca – 1 sierpnia 1915 r. (m.in. z 98 pułku piechoty).

Zdjęcia wykonałem 23.08.2011.

Lokalizacja