Charlęż- cmentarz wojenny

Cmentarz wojenny założony dla żołnierzy poległych w dniach 3-4 sierpnia 1915 roku. Spoczęło tu początkowo ponad 400 żołnierzy. Większość w mogile zbiorowej jaką jest kopiec. W jego sąsiedztwie znajdowało się 39 mniejszych mogił zbiorowych i pojedynczych. Całość otoczona też już dziś nie istniejącym wałem i rowem. Kopiec miał średnicę ok. 10 m.

Jeszcze podczas wojny przeniesiono na teren cmentarza w Charlężu pochówki wojenne z cmentarza parafialnego w pobliskiej Bystrzycy (32). 25 sierpnia roku 1934 zlikwidowano cmentarz w Zawieprzycach przenosząc pochowanych tam żołnierzy do Charlęża (36). Łącznie może więc tu spoczywać ok. 500 poległych w większości z armii austro-węgierskiej i rosyjskiej.

Droga do cmentarza nie jest oznakowana. Nawet ścieżka rowerowa przebiegająca przez Charlęż go omija. Trudno też wypatrzeć go z drogi w pobliżu której się znajduje.

Za domami i drzewami jest droga asfaltowa, którą można podjechać w pobliże cmentarza.

Zdjęcia wykonałem 08.05.2011.

Lokalizacja