Góry Opolskie – cmentarz wojenny

Cmentarz założony prawdopodobnie w 1914 roku na lekkim wzniesieniu na zachód od wsi. Nie ma nagrobków. Mogiły zbiorowe są słabo widoczne. Cmentarz porasta las. Tylko za sprawą lokalnej społeczności miejsce to nie uległo zapomnieniu.

Krzyż na zdjęciu powyżej stoi przy polnej drodze na skraju lasu. Za nim widoczny jest zachowany częściowo wał ziemny otaczający cmentarz. W miejscu tym byłem dwukrotnie. Za pierwszym razem zapytani o lokalizację cmentarza młodzi ludzie wskazali mi drogę i określili z grubsza lokalizację. Po dojechaniu wcale nie byłem pewien czy dotarłem we właściwe miejsce. Poza krzyżem przy drodze i starymi zniczami nic więcej nie zdawało się wskazywać na cmentarz wojenny. Nie byłem pewien czy pagórki za tym co wydawało się wałem są mogiłami.

Wał ziemny jednak wydawał się potwierdzać, że jest to właśnie poszukiwany przeze mnie (od ponad roku) cmentarz.

Ten sam kawałek lasu widziany od drugiej jego strony.

Widok na Opole Lubelskie i wieś Elżbietę spod cmentarza.

Po powrocie do domu kontynuowałem poszukiwania na mapach. Mapy WIG nic na temat cmentarza w tym miejscu nie mówią. Geoportal tylko w najbardziej szczegółowej warstwie wskazywał na szczycie wzniesienia pomnik. 1 maja 2011 pojechałem w to miejsce jeszcze raz. Z nadzieją, że jakiś pomnik rzeczywiście tam jest. Pomnika nie odnalazłem. Ale kolejne dowody na poprawną lokalizację jak najbardziej tak. Na jednej ze zbiorowych mogił znajdują się ułożone z kamieni krzyże.

Inna jest rozkopana przez amatorów rzeczy osobistych posiadanych przez zmarłych.

M. Dąbrowski w swojej monografii cmentarzy Wielkiej Wojny w dawnym województwie lubelskim napisał:

(…) Cmentarz lekko wyniesiony nad otoczenie, założony na planie owalu o wym. 43 na 30 m. Składał się z 12 mogił zbiorowych (częściowo zatarte). Brak nagrobków. Pochowano tu około 300 żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich, poległych 24 sierpnia – 8 września 1914 r. oraz prawdopodobnie w 1915 r.
Zdjęcia wykonałem 01.05.2011.
Lokalizacja