Komarówka Podlaska – cmentarz wojenny

Cmentarz ten miał powstać w sierpniu 1915 roku dla poległych żołnierzy niemieckich. Znajduje się na skraju lasu przy drodze Komarówka Podlaska – Wólka Komarowska. Mogiły już się zatarły. Pozostał wał ziemny otaczający cmentarz. Obelisk stojący w centrum cmentarza kiedyś zapewne posiadał na szczycie metalowy krzyż, który ktoś odłamał. Prawdopodobnie obelisk był też otynkowany i posiadał tablicę pamiątkową. Wejście na cmentarz wyznaczały wzniesione z kamieni i murowane słupy – po nich pozostał jedynie gruz. Brak informacji o liczbie pochowanych żołnierzy i jakichkolwiek informacji o formacjach wojskowych w jakich służyli.

Zdjęcia wykonałem 16.04.2011.

Lokalizacja