Borów – cmentarz wojenny

Cmentarz wojenny w Borowie koło Chodla znajduje się (jak większość cmentarzy w okolicy) na skraju lasu. Odnowiony w roku 2007 przy udziale Austriackiego Czarnego Krzyża. Inicjatywa tej renowacji wyszła z działającego przy Towarzystwie Współpracy Europejskiej Komitetu Opieki nad Grobami. Rzecz jasna nie obeszło się bez udziału Gminy Chodel, która sprawuje ustawowy dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych. W pierwszym etapie prac podjętych w projekcie Odnowy cmentarzy z I wojny światowej przeprowadzono prace renowacyjne na cmentarzach w Fajsławicach Dziecininie, Łopienniku Nadrzecznym i Darownym. W etapie drugim do prac włączyły się organizacje: Fundacja Nowy Staw w Lublinie i Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge z Kassel. Grupy młodzieży z Polski, Niemiec i Austrii przeprowadziły prace porządkowe na cmentarzach w Borowie, Nasutowie i Wronowie. Uroczyste otwarcie cmentarza w Borowie nastąpiło 6 września 2008 roku. Ja przybyłem na teren cmentarza w Borowie w czerwcu 2010.

Cmentarz określany jako cmentarz w Borowie znajduje się właściwie już w Kolonii Borów. Na jego terenie znajdują się wyraźnie widoczne mogiły zbiorowe oraz 3 nagrobki z okresu późniejszego. Teren cmentarza swoim obrysem bliski jest kwadratowi o bokach 35 m. Pochowano tu żołnierzy poległych w roku 1914.

Z późniejszego okresu pochodzą: symboliczna mogiła zbiorowa żołnierzy AK i WiN poległych z rąk funkcjonariuszy UB, których ciała przekazano Akademii Medycznej w Lublinie, mogiła 4 partyzantów NSZ rozstrzelanych przez żandarmerię niemiecką w 1943 roku oraz partyzanta AK i WiN poległego w 1947 roku.

Zdjęcia wykonałem 10.06.2010.

Lokalizacja