Garbów – cmentarz wojenny

Cmentarz ten zlokalizowany jest pomiędzy miejscowościami Garbów i Zagrody. Dotąd nie trafił na listę cmentarzy w dwóch znanych mi bazach danych zawierających informacje o cmentarzach z pierwszej wojny światowej.

Nazywany bywa cmentarzem niemieckim ale na pewno nie tylko Niemcy tu spoczęli. W 1930 r. na ten cmentarz przeniesiono szczątki żołnierzy z Jastkowa gdy tworzono tam cmentarz jednolicie legionowy. Wtedy to do Garbowa przeniesiono na istniejący wcześniej cmentarz wojenny 108 ciał żołnierzy armii austro-węgierskiej i 23 ciała żołnierzy rosyjskich. Wszyscy przeniesieni zginęli w dniach 30.07.1915 – 03.08.1915. Brak natomiast informacji o liczbie pochówków znajdujących się w Garbowie wcześniej oraz o czasie w jaki polegli wcześniej tu pochowani. Nie ma też informacji o nazwiskach poległych. Jest tylko pamięć.

Szczęśliwie pamięć pielęgnowana jest przez młodzież w szkole. O lokalizacji cmentarza dowiedziałem się od młodych mieszkańców Garbowa, po nieudanej próbie ze starszymi. Ale później i starsi znający temat się trafili.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia wykonałem 27.07.2009.

Lokalizacja