Wisznice – kwatera wojenna

Na cmentarzu parafialnym w Wisznicach znajduje się wydzielona kwatera wojenna. Znajdują się na niej groby z obu wojen światowych.

Obrazek

Bezpośrednio za tablicą informującą o kwaterze z I wojny znajdują się groby dwóch radzieckich lotników poległych 20 VI 1941 roku.

Obrazek

Dopiero za nimi jest właściwa kwatera z I wojny światowej.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Najbliżej alejki przecinającej cmentarz na dwie części, a jednocześnie najlepiej widoczna jest mogiła oficerów Wojska Polskiego zamordowanych z polecenia Komitetu Rewolucyjnego w Wisznicach w 1939 roku.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia wykonałem 10.07.2010.

Lokalizacja cmentarza