Kock – cmentarz żydowski

Żydzi w Kocku pojawili się za sprawą właściciela miasta w XVI w. Szczególnie liczna stała się społeczność żydowska Kocka w czasach cadyka Menachema Mendla Morgensterna i jego następców. Gdy rabbi Mendel osiadł w Kocku powstał wokół niego dwór. Sprzyjało to napływowi nowych mieszkańców Kocka – religijnych Żydów. Dynastia Morgensternów w Kocku przerwana została śmiercią ostatniego cadyka w wyniku niemieckiego bombardowania we wrześniu 1939 roku. Okupanci utworzyli w Kocku getto w którym zamknięto Żydów z okolicznych miejscowości. Likwidacja getta nastąpiła w 1942 roku. Cmentarz zdewastowano. Po wojnie kirkut zalesiono. Obecnie jest ogrodzony, a na jego terenie znajduje się ohel w którym pochowani są Menachem Mendel Morgenstern, Beniamin Morgenstern (syn Menachema i zięć Abrahama Mordechaja z Góry Kalwarii), Dawid Morgenstern (syn Menachema Mendla), Jakub Jozue Morgenstern (syn Dawida Morgensterna), Dow Zeew kohen Rappaport (syn Izraela kohena z Pińczowa, zięć Menachema Mendla). Przy ohelu zgromadzono odzyskane pozostałości macew, w tym wiele przerobionych na koła szlifierskie.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia z 28.03.2010 r.

„Rabinówka” w Kocku

W 1829 roku do Kocka przybył Menachem Mendel Morgenstern. Był uczniem Jaakowa Icchaka Halewiego Horowica z Lublina (nazywanego „Widzącym z Lublina”) i Jaakowa Icchaka z Przysuchy (nazywanego „Świętym Żydem”). Skutkiem tego przybycia było powstanie dworu cadyka i całej dynastii cadyków Kotzk. Prawnuk Menachema posiadał dom, który zachował się do dnia dzisiejszego. Jest chyba jedynym obiektem odwiedzanym w mieście przez chasydów przybywających na kocki kirkut.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Wg dziś funkcjonującej legendy zamknięty w wieżyczce domu Menachem Mendel miał spędzić ostatnie lata swojego życia. Czas odmierzał mu zegar stworzony przez zakochanego zegarmistrza któremu udało się w zegarze zamknąć głos swej ukochanej. Cadyk zaś nic nie jadł i mył się wodą z cudownego źródła które wytrysło w jego pokoju.

Sprzeciw cadyka (Menachema Mendla) wobec formalnego podejścia do religii można zamknąć jego słowami:
Ludzie mają dusze, a nie zegarki.
Menachem Mendel Morgenstern

Lokalizacja