Komarówka Podlaska – cmentarze żydowskie

Osada była lokowana przez właściciela tych ziem w XVI w. Mówi się, że od początku istnienia osady mieszkali w niej też Żydzi. Nigdy nie była to liczna grupa ale prawdopodobnie na początku XVIII wieku tworzyła gminę wyznaniową i posiadała synagogę, cmentarz prawdopodobnie też. Wielu z członków tej gminy wyznaniowej zajmowało się rolnictwem i handlem. Do dnia dzisiejszego pozostał po nich cmentarz zlokalizowany niedaleko Urzędu Gminy. Władze lokalne otoczyły go w 1990 roku płotem.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Przyglądając się mapie WIG z 1938 roku można zauważyć na południe od Komarówki, w odległości ok. 1 km miejsce oznaczone jako cmentarz niechrześcijański. Na miejscu nie ma śladu po nekropolii. Powinna się ona znajdować na poniższym zdjęciu (w dali widać zabudowania Komarówki Podlaskiej).

Obrazek

Zdjęcia z dnia 16.04.2011 r.

Co to mógł być za cmentarz? Poza śladem na tej starej mapie nie mam żadnych informacji. Nie wiem więc czy był to kirkut czy mizar. Ale nie mam też informacji o tym by w najbliższej okolicy zamieszkiwali muzułmanie.

We wspomnieniach Józefa Juszczyńskiego opublikowanych na stronach Teatru NN parokrotnie pojawia się lokalizacja cmentarza żydowskiego: pomiędzy Komarówką a Rudnem. Wg tej relacji teren cmentarza został po wojnie zalesiony. Możliwe więc, że nie trafiłem dokładnie z lokalizowaniem. Porównując mapy i zdjęcia doszedłem do wniosku, że chodzi o teren obok dzisiejszego stadionu w Komarówce. Zdjęcie robiłem stojąc przy samym płocie stadionu, który powstał na terenie wcześniej zalesionym. Możliwe, że nawet stałem na terenie cmentarza robiąc zdjęcie z widokiem na Komarówkę.

Lokalizacja