Lipsko – cmentarz żydowski

Cmentarz przy obecnej ulicy Czachowskiego mógł powstać już w drugiej połowie XVII wieku. W wieku następnym Żydzi w Lipsku stanowili ok 1/3 mieszkańców. W drugiej połowie wieku XIX stanowili już większość mieszkańców. Posiadali nie tylko cmentarz ale i synagogę, kilka domów modlitwy, mykwę, rzeźnię. Większość miejscowego przemysłu znajdowała się w rękach żydowskich. Stan liczebnej przewagi wyznawców judaizmu nad chrześcijanami utrzymywał się do października 1942 roku. Wtedy to zlikwidowano w Lipsku założone w grudniu 1941 getto i wszystkich jego mieszkańców wygnano do getta w Tarłowie.

W mieście brak dziś śladów społeczności żydowskiej. Zmieniła się zabudowa. Cmentarz pozbawiony płyt nagrobnych zarósł drzewami. Przecinają go: jedna droga gruntowa i dwie ścieżki. Brak oznakowania, które informowałoby o przeznaczeniu tego terenu. Teren też nie jest ogrodzony przez co trudno określić granice cmentarza. Przy drodze przecinającej teren nekropolii leży jedna uszkodzona macewa.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia z dnia 08.03.2011 r.

Lokalizacja