Mszczonów – cmentarz żydowski

Do Mszczonowa Żydzi przybywają od końca wieku XVII. W 1763 r. podpisują umowę z mieszczanami Mszczonowa. Umowa zrównuje ich w prawach i obowiązkach z pozostałymi mieszkańcami miasta (z drobnym wyjątkiem dotyczącym produkcji i sprzedaży alkoholu). Otrzymują też zgodę na budowę synagogi i założenie cmentarza. Wśród ocalałych macew znajdują się także wykonane w XVIII w. Jest to jednak niewielki ułamek liczby nagrobków stojących na terenie cmentarza przed II wojną światową.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Zdjęcia z dnia 27.07.2013 r.

Lokalizacja