Okuniew – cmentarz żydowski

Okuniew w 1877 r. to ok. 100 domów i 775 mieszkańców. Brak informacji ilu z nich należało do gminy wyznaniowej żydowskiej. Nie wiemy też kiedy powstał cmentarz żydowski w Okuniewie. W 1921 r. – jak podano w Wirtualnym Sztetlu – w Okuniewie mieszkało ok. 500 Żydów. Zapewne chodzi o cały majątek w Okuniewie do którego należały także osady: Sulejówek i Wola Grzybowska.  Po 1930 r. liczba Żydów tu mieszkających tak zmalała, że siedzibę gminy wyznaniowej przeniesiono do Rembertowa. Cmentarz został zniszczony podczas II wojny światowej. Zostały tylko nieliczne fragmenty nagrobków.

Zdjęcia z dnia 30.07.2017 r.

Lokalizacja