Piaseczno – cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski w Piasecznie powstał około 1870 r. Żydzi w Piasecznie osiedlali się co najmniej 100 lat wcześniej. Przed powstanie Piaseczyńskiego kirkutu chowali swoich zmarłych w Nadarzynie. Brak cmentarza w Piasecznie spowodowany był ograniczeniami prawnymi. Piaseczno posiadało bowiem prawo zabraniające przebywać w nim Żydom. W praktyce oznaczało to, że nie mogli posiadać w nim gruntów i nieruchomości. Mieszkać mogli w domach należących do grup znajdujących się poza prawem dotyczącym mieszczan (dobra kościelne i szlacheckie). W XIX w. Społeczność żydowska była w Piasecznie drugą co do wielkości po społeczności polskiej. Kilkanaście procent mieszkańców stanowili ewangelicy związani z mniejszością niemiecką.

Cmentarz został zniszczony podczas II wojny światowej.

Zdjęcia z dnia 31.12.2013 r.

Lokalizacja