Żyrardów – cmentarz żydowski

Żyrardowscy Żydzi administracyjnie (do 1916 r.) nie byli mieszkańcami Żyrardowa tylko przylegającej do Żyrardowa wsi Ruda Guzowska. W 1874 r. władze guberni zezwoliły na powołanie w Rudzie Guzowskiej gminy wyznaniowej. Grunt pod synagogę i cmentarz nowo powstała gmina otrzymała od hrabiego Sobańskiego.

Podczas II wojny światowej część nagrobków została użyta przez okupantów do utwardzania podjazdów i dróg. Na terenie cmentarza zachowało się ok. 150 macew.

Zdjęcia z dnia 19.04.2014 r.

Lokalizacja