Kobylnica – cmentarz wojenny

Kobylnica w powiecie garwolińskim ma nie jeden ale dwa cmentarze wojenne. Do października 2010 roku dotarłem tylko do jednego. Pochowani tu żołnierze zginęli podczas walk prowadzonych w lipcu i sierpniu 1915 roku. Cmentarz założono na piaszczystej wydmie. Jego stan bywa opisywany raz jako dobry, kiedy indziej zaś jako bardzo zły. Z mojej perspektywy cmentarz wydaje się być w stanie dobrym ale tylko w porównaniu z wieloma innymi, które są w stanie gorszym od niego. W jednym z opisów znalazłem informacje o porozkopywanych mogiłach i częściach wyposażenia wojskowego porozrzucanych na terenie cmentarza. Tego nie zauważyłem. Za to w otaczającym cmentarz lesie znajdują się dzikie wysypiska śmieci. Trudno już ich nie zauważyć.

Obrazek


Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Zdjęcia z dnia 03.10.2010r.

Wizytę na cmentarzu w Kobylnicy poprzedziły poszukiwania cmentarza wojennego w lesie pod Stężycą. Bezskuteczne. Nie zachowały się żadne ślady poza mapą z okresu międzywojennego na której go zaznaczono. Do cmentarza w Kobylnicy nie prowadzi żaden oznakowany szlak. Jednak jak na miejsce zapomniane dużo tu śladów odwiedzin.