Kozienice – kwatera wojenna

Cmentarz w Kozienicach powstał w połowie XIX wieku poza miastem. Znajdują się tu groby rzymskich katolików jak i wyznawców prawosławia. Jest także zadbana kwatera Legionistów.

Obrazek


Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie
Po raz pierwszy Legiony Polskie pojawiły się w pobliżu Kozienic w październiku 1914 roku. Rosjanie opuścili miasto i wycofali się do twierdzy w Dęblinie. Samo miasto zostało więc zajęte przez wojska austro-węgierskie bez jednego wystrzału. Boje z udziałem Legionów odbywały się w pobliżu Anielina i Brzustowa. W Żytkowicach powstało później mauzoleum Legionistów. Czy i z tego okresu pochodzą pochówki na cmentarzu w Kozienicach? Tego nie wiem.

Obrazek

Po walkach o twierdzę Iwangorodzką Rosjanie zdobyli miasto już częściowo zniszczone własnym ostrzałem artyleryjskim. Pozostawali tu do lipca 1915 roku. Po zajęciu miasta przez wojska austro-węgierskie i niemieckie umieszczono w nim Komendę Grupy Legionów Polskich. Znajdował się tu też szpital wojskowy. Zmarłych żołnierzy chowano na terenie kwatery wojennej na cmentarzu w Kozienicach. Wg informacji pochodzących z Niezależnej Strony Miasta Kozienice gdzie zamieszczono fragment pracy „Historia Kozienic” autorstwa Kazimierza Mroza (pierwotnie zamieszczonego w publikacji zatytułowanej „Szkoły w Kozienicach”) spoczywa tu 18 żołnierzy walczących w szeregach Legionów Polskich.

Obrazek

Obrazek

Dane o cmentarzu zamieszczone na stronach Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Cmentarzy Wojennych zawierają informacje o zbiorowych mogiłach i podają liczbę pięćdziesięciu żołnierzy w nich pochowanych.

Mogiły przed bramą i ogrodzeniem pokazanymi na pierwszym zdjęciu

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Zdjęcia z dnia 17.09.2011 r.