Polik – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się kilkanaście metrów od drogi łączącej Maciejowice z Łaskarzewem, w lesie pomiędzy wsiami Polik i Pogorzelec. Jest tu 7 zbiorowych mogił o wyraźnie zachowanym obrysie. Na jednej z nich zachowała się płyta z danymi jednego z pochowanych. Data z sierpnia 1915 roku. Nie wiadomo ilu jest tu pochowanych żołnierzy ani w jakich jednostkach służyli (poza tym jedynym zachowanym). Krzyże stalowe umieszczone na mogiłach podobno pochodzą z cmentarza parafialnego. Teren cmentarza jest ogrodzony i oznakowany tablicą stojącą przy ogrodzeniu. Przy wejściu na ogrodzony teren stoi kamień z tablicą zawierającą następujący napis: Tu spoczywają żołnierze polegli podczas I wojny światowej. Cześć ich pamięci.

Kamień z tablicą, ogrodzenie i krzyże pojawiły się tu podczas prac porządkowych przeprowadzonych w latach 2003 i 2004.
Większość informacji pochodzi ze strony http://polegli.tgcp.pl

Obrazek


Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Zdjęcia z dnia 11.04.2010 r.