Dzbądzek – cmentarz wojenny

Na cmentarzu spoczywają żołnierze armii niemieckiej polegli w 1915r. Nie jest wykluczone, że są tu też pochowani żołnierze armii carskiej.


Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie


Zdjęcia z dnia 16.09.2016 r.