Zaklików – cmentarz żydowski

Cmentarz przy ulicy św. Anny założono prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX wieku. Graniczy z dwóch stron z cmentarzem parafialnym w Zaklikowie. Z trzeciej strony znajdują się zabudowania przemysłowe. Posiadał kiedyś kamienny mur. Zdewastowany podczas II wojny światowej. Teren cmentarza zarósł krzewami. Urządzono na jego terenie dzikie wysypisko śmieci. W latach 1993-1994 z inicjatywy parafii rzymskokatolickiej teren uporządkowano. Ustawiono pomnik ku czci zamordowanych zaklikowskich Żydów. Na teren cmentarza przeniesiono też odnalezione macewy.

Obrazek


Pokaż Judaika na większej mapie

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Na części macew zachowały się resztki farby jaką były pokryte jeszcze przed II wojną światową.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Zdjęcia z dnia 24.05.2011 r.

Informacje o cmentarzu zaczerpnąłem z publikacji „Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Województwo tarnobrzeskie„, Warszawa 1995