Irena – cmentarz wojenny

Cmentarz przy głównej drodze biegnącej przez wieś. Pochowano na nim powstańców poległych podczas powstania styczniowego jak i żołnierzy poległych podczas Wielkiej Wojny.

Obrazek


Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Obrazek

Wg opracowania „Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Woj. tarnobrzeskie” na cmentarzu jest 5 mogił powstańców z 1863 r. poległych pod Ireną oraz 11 mogił żołnierzy rosyjskich poległych w 1915 roku.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Na tablicy znajduje się napis następującej treści:

W HOŁDZIE BOHATEROM WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ RODACY

Tablica ta zastąpiła metalową tabliczkę o treści:

POLEGLI ZA OJCZYZNĘ

Obrazek
Zdjęcia z dnia 11.06.2011 r.