Opatów – cmentarz wojenny

Cmentarz wojenny w Opatowie graniczy z cmentarzem parafialnym. Spoczęli tu żołnierze polegli w okolicach Opatowa w roku 1915 jak i w roku 1939. Wśród poległych w 1915 roku są i Legioniści Polscy. Z nazwiska znany jest kpt. Franciszek Piększyc-Grudziński dowodzący 2 kompanią VI Baonu I Brygady Legionów Polskich. Poległ pod Żernikami 3 czerwca 1915 roku.

Obrazek


Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Przy wejściu na cmentarz można przeczytać informacje wprowadzające pewne zamieszanie. Nie dość, że tablica umieszczona na płocie mówi co innego niż napis na bramie to informacje umieszczone na nich nie znajdują potwierdzenia w opracowaniu „Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Woj. tarnobrzeskie„.

Napis na tablicy głosi:

Cmentarz żołnierzy polskich poległych w latach 1914-1918 1939-1945

Obrazek

Tym sposobem ujęto w klamrach obie wojny światowe wychodząc poza podane wyżej lata: 1915 i 1939. Wytłumaczenie kryje się za orłem bez korony umieszczonym nad napisem?

Brama idzie jeszcze dalej dodając wojnę spoza wymienionych na tablicy lat. Chyba, że rok 1920 ma być w tym wypadku datą założenia cmentarza?

Obrazek

Obrazek
Zdjęcia z dnia 09.07.2011 r.

Kwatery na cmentarzu są numerowane.

Czy to znaczy, że istnieje wykaz tu pochowanych?