Bolmin-Papiernia – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się w lesie przy gruntowej drodze do Papierni. Informuje o nim znak umieszczony przy drodze łączącej Chęciny z Małogoszczem. Po przejechaniu ok. 300 m dojeżdża się do kolejnego znaku i dwóch betonowych słupków, których celem jest zapewne uniemożliwienie wjazdu większych pojazdów na teren cmentarza. Informacje o cmentarzu znaleźć można na stronie Cmentarze wojenne z I wojny światowej w okolicach Małogoszcza i w d. województwie kieleckim

Spoczywa tu 142 żołnierzy armii niemieckiej m.in. z 7 i 72 Pułku Piechoty Landwery poległych głównie w grudniu 1914 roku. Pierwotnie założony w polu cmentarz obejmował kilka mogił. W 1926 roku został ogrodzony żerdziami na słupach oraz zaopatrzony w duży drewniany, krzyż, do którego przymocowano skrzynkę z nazwiskami poległych.

Cmentarza nie ma w wykazie zabytków nieruchomych dostępnym na stronie internetowej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, sporządzonym w 2003 roku.


Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie


Zdjęcia z dnia 06.07.2013 r.

Cmentarz został odnowiony w 2003 lub 2004 roku. Zabierając się do jego opisania miałem jednak pewien problem dotyczący lokalizacji. Na mapach Geoportalu jak i mapach WIG

Cmentarz znajduje się w miejscu do którego na pewno nie dotarłem. Nie przejeżdżałem bowiem przez rzekę ani przez łąki, nie mijałem też żadnych zabudowań. W tym, że tak było upewnia mnie zapisany ślad mojego wyjazdu z serwisu Endomondo. Do cmentarza zaznaczonego na mapach pozostało mi jeszcze 400-500 m. Nie wiedziałem jednak o jego istnieniu i nie pojechałem dalej. Na mapie Targeo zaznaczono obydwa cmentarze popełniając jednak mały błąd przy nanoszeniu lokalizacji cmentarza z którego pochodzą wyżej zamieszczone zdjęcia.