Żabno – cmentarz wojenny

Cmentarz (nr 253) znajduje się na terenie cmentarza parafialnego. Ogrodzony. Obok poległych podczas I wojny światowej spoczywają tu także żołnierze polegli w wojnie następnej. Na cmentarzu spoczywa 3 żołnierzy austro-węgierskich i 239 żołnierzy rosyjskich poległych w latach 1914-1915.

Nie będąc pewnym gdzie na terenie cmentarza parafialnego odnajdę cmentarz wojenny zacząłem od strony jeszcze nie zajętej przez pochówki. Ogrodzenie cmentarza wojennego i stojący tam monument odnalazłem bez trudu.

Obrazek


Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Wejście na teren cmentarza znajduje się od strony alei głównej cmentarza parafialnego.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Mogiła żołnierzy poległych w 1939 roku.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Mogiła czerwonoarmistów

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Zdjęcia z dnia 27.05.2011 r.